โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

การต้อนรับคณะกรรมการสโมสรไลออนส์