โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

การมอบ “ถ้วยพระราชทาน” และเกียรติบัตร