โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

การปิดปรับปรุงห้องทางเดินจุดคัดกรองเข้าโรงเรียน บริเวณศูนย์ฝึกอาชีพโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)

เรียน ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน

เนื่องจากโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) จะดำเนินการปิดปรับปรุงห้องทางเดินจุดคัดกรองเข้าโรงเรียน บริเวณศูนย์ฝึกอาชีพโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ โรงเรียนจึงขอเปลี่ยนทางเินเข้าประตูโรงเรียน เป็นประตูทางเข้าหลักด้านหน้า ตั้งแต่วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป สำหรับนักเรียนที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซต์ และรถยนต์ของครูและบุคลากร ยังคงเข้าทางประตูด้านหลังเหมือนเดิม