โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

การประเมินวิทยฐานะเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นตาม ว.23 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565