โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

สุ่มตรวจคัดกรองด้วยชุด Antigen Test (ATK) ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น

สุ่มตรวจคัดกรองด้วยชุด Antigen Test (ATK) ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น